Disleksi Tedavisi

Sağlıklı bir bireyde konuşmanın yönetilmesi beynin sol ön lobu ile gerçekleşirken disleksi hastalarında bu lobu kullanma zorluğu çekildiğinden konuşmada anormallikler görülmeye başlar. Konuşma problemi çeken hastalarda çok hızlı veya yavaş konuşma görülebilir. Disleksi ne demek diye sorulduğu zaman kimi bilim insanlarınca kelime körlüğü olarak açıklandığı görülür. Disleksili bireyler genelde zeki ve çalışkan olmalarıyla ön planda olur. Ancak disleksi problemi olan kişilerin beyni kelimeleri farklı işlediği için, bu durum kelimelerin çözümlenmesini, hecelenmesini ve tanınmasını güçleştirir.

Disleksi:

Sağlıklı bir bireyde konuşmanın yönetilmesi beynin sol ön lobu ile gerçekleşirken disleksi hastalarında bu lobu kullanma zorluğu çekildiğinden konuşmada anormallikler görülmeye başlar. Konuşma problemi çeken hastalarda çok hızlı veya yavaş konuşma görülebilir. Disleksi ne demek diye sorulduğu zaman kimi bilim insanlarınca kelime körlüğü olarak açıklandığı görülür. Disleksili bireyler genelde zeki ve çalışkan olmalarıyla ön planda olur. Ancak disleksi problemi olan kişilerin beyni kelimeleri farklı işlediği için, bu durum kelimelerin çözümlenmesini, hecelenmesini ve tanınmasını güçleştirir. Bu sebeple ilkokul çağındaki hastalar, etrafındaki kişilerce yeterince anlaşılamadığından toplum tarafından dikkate alınmama problemi ile karşı karşıya olabilirler. Günümüzde birçok kişide disleksi hastalığı bulunmasına rağmen, birçoğu bu hastalığında kendisinde bulunduğunu bilmeden, disleksi nedir diye sormadan ömrünü tamamlar. Toplum tarafından disleksili bireylerin tespit edilmesi zordur. Bu nedenle ilkokul çağlarında teşhis konulmadığı zaman bir daha disleksi teşhisinin konulması çoğu zaman mümkün değildir. Tüm bunlara karşın geçmişe bakıldığında tarihe adını yazdırmış birçok dahinin disleksi hastası olduğu görülmektedir. Örneğin Albert Einstein, Walt Disney, Leonardo Da Vinci, günümüz dünyasının en zengin ve en zeki insanlarından birisi olan Bill Gates disleksi hastalarına birkaç örnek olarak verilebilir.

Belirtileri Nelerdir

  • Okuma ve yazmada akıcılık sorununun ortaya çıkması,
  • Kelimelerin hecelenmesi ve çözümlenmesi aşamasında problemlerin oluşması,
  • İlkokul çağındaki çocuğun okuduğunu anlayamaması veya okuma sırasında dikkatinin dağılması,
  • Okuma ve yazma sıkıntısı yaşamayan kişilerde, ileri düzey dil bilgisi becerilerinin anlaşılamaması,
  • Yaşıtlarına göre konsantrasyon eksikliği ve buna bağlı olarak bir eylemi gerçekleştirirken zorlanma,
  • Bireyin kendini ifade ederken kurduğu cümleler arasında bağlantı bozuklukları ve mantık hatalarının oluşması,
  • Okuma sırasında çekingen davranma ve düşük sesle okuma disleksi hastalığının en belirgin belirtileri arasında yer alır.

Tedavi Yöntemleri:

Disleksi hastalığı, kişinin ömrü boyunca sürecek bir durum olduğu için tedaviden ziyade hastalığın yol açtığı sorunlara ilişkin alınabilecek önlemler ile tedavi uygulanır. Çünkü diğer birçok hastalıktan farklı olarak disleksi tedavisi herhangi bir ilaç veya cerrahi işlem ile mümkün değildir.

Neurosound düşük ve yüksek frekanslı sesleri şiddeti, yoğunluğu ve süresini şekillerde işleyerek no¨ronları  uyaran ve bir çok nörogelişimsel, psikolojik ve davranışsal probleminde etkin çözüme yardım eden ses modülasyon sistemidir.

Kayseri Dikkat Merkezi, NeuroSound Cihazı Çeşitli frekans aralıklarında beynimizdeki sinir sistemine etkisini ilk bulan kişi Dr. Alfred Tomatis’dir. Dünyada 60 yıldır uygulanmakta ve  bu alanda çalışmalar devam etmektedir. Neurosound benzeri modülasyonlar bu çalışmaların bir çeşitidir. Yapılan araştırmalarda frekans aralıkları ile nöral ağlar arasında belirli problem alanlarına odaklanmıştır.

Düşük frekanslarda  ince motor becerilerinin düzenleme, frekans aralıkları arttıkça dikkat, mantık muhakeme, dil konuşma gibi bilişsel kazanımların artmasına katkı sağlanır. Bu faydaların yanı sıra travmalara müdahale, depresyon, kaygı ve fobilerin giderilmesi gibi terapi desteği ihtiyacı olan durumlarda ise bu frekanslardan  fayda sağlanacağı konularında çeşitli protokoller geliştirilmiştir.

Neurosound orta kulak kaslarını eğiterek  dış dünyadaki seslere karşı seçiciliği geliştirem bir ses modülasyon sistemidir. Bu sebeple dikkat, odaklanma ve öğrenme kazanımları düzenlenmiş olur. Dikkat ve odaklanma sorunu yaşayan çocukların ders sırasında en ufak bir ses duyması o çocuğun dikkatinin kaybolmasına yeter. Çünkü kulağı gereksiz sesleri ön plana almayacak kadar eğitilmiş değildir.

Neurosound bir tedavi değildir. Bir bilişsel gelişim programıdır. Bu program sadece cihazla  olmayıp bilişsel, duygusal ve bedensel gelişimi destekleyen uygulamaların bir araya gelerek oluşturduğu gelişim destek programlarıdır.

NeuroSounda Hangi Bozukluklarda Etki Göstermektedir?

·         Dikkat Eksikliği

·         Hiperaktivite Bozukluğu

·         Disleksi / Diskalkuli / Disgrafi

·         Dil Gelişim Bozuklukları

·         Davranış Bozuklukları

NeuroSounda Programında Neler Var?

·         Bilişsel Gelişim Programı

·         MOXO Dikkat Testi

·         Denge Motor Eğitimi

·         Duygusal Zeka Programı

·         Bilişsel Gelişim Programı

·         Bilişsel Gelişim Ev Destek Programı

Bize Ulaşın

Yıldızevler Mh. Kocasinan Bulvarı No:350 Kocasinan Tokat
info@antbinayonetimi.com 0 (384) 212 98 16
Tüm Araçlar
WhatsApp WhatsApp